Prosjekt

Skandinavisk Playbackteater Studio var fra 2012-2014 engasjert i et lokalt Inkluderings- og Mangfoldsprosjekt i Eidsvoll. Etter en høst med kurs, så den lokale playbackteatergruppa Teater Mango dagens lys. I løpet av 2013 ga de forestillinger for lokalbefolkningen, med spesielt fokus på inkludering og mangfold. Prosjektet resulterte også i jubileumsforestillingen STEMMER som ble spilt på Eidsvoll 1814 under jubileumsfeiringen. Det var en forestilling om demokrati, migrasjon, tilhørighet og identitet, basert på autentiske fortellinger fra det flerkulturelle Norge i dag, i hovedsak historier som var blitt fortalt gjennom playbackteater underveis i prosjektet.  1015162_419625498170338_752117419_o