After Work på Sentralen: Playbackteater@Work

 

afterwork-sentralen-20165. september arrangerte vi en After Work på Sentralen for å presentere playbackteater og hvordan det kan brukes som dialogverktøy i organisasjoner. Jan Platander, Colette Smirou, Audun Mollan Kristoffersen og undertegnede hadde rigget til både forestilling og samtale hos SoCentral i 5. etasje. Opp mot 20 gjester fra ulike bransjer deltok. Jan innledet med en kort presentasjon av playbackteater og inviterte bl.a. Stina Låstad fra SoCentral til å si noen ord om deres visjon om å være en inkubator for samfunnsutvikling, gjennom å være en støttende møteplass for ulike sosiale entreprenører. Deretter gikk stafettpinnen til Synne som ledet en kort forestilling der publikum fikk dele tanker, opplevelser og historier fra sin jobbhverdag. Både utfordringer og suksesshistorier ble speilet som improvisert teater av Colette og Audun, med støtte av Jan som musiker. Det ble både latter og tårer, og tross at publikum kom fra ulike bransjer, fantes det mange berøringspunkter. Etter forestillingen var det rom for spørsmål og refleksjon. Marit Tovsen fra KS ble intervjuet om noen gode erfaringer hun har hatt med playbackteater ved noen ulike arrangement i KS’s regi. Hun løftet hun fram «Livet på toppen», der playbackgruppen speilet opplevelser fra rådmenn og ordførere i forbindelse med presentasjonen av en rapport med samme navn. På den årlige Arbeidslivskonferansen var vi også med og speilet noen viktige fortellinger fra kommune-Norge. Halvannen time går fort, men samtalene fikk fortsette i uformelle former også etter at programmet slutt. For de som følte at de ikke fikk nok, kan vi si at det ikke er siste gang vi arrangerer en After Work. Dette ga mersmak!