FOLK OCH KULTUR 2020

En interaktiv föreställning om armlängds avstånd där allas berättelser är välkomna

Hur kan vi lyssna på varandra, och själva bli hörda, när vi ska mötas kring en fråga som väcker så mycket starka reaktioner? Genom årets konventpartnerskap med Daniel Sachs Foundation och Skandinavisk Playbackteater Studio bjuder Folk och Kultur in politiker och kulturutövare till en interaktiv föreställning om armlängds avstånd.

Linde Sjöstedt, projektledare på Folk och Kultur, reflekterar;

– Vi vill utveckla Folk och Kultur tillsammans med andra, och detta partnerskap ger oss helt nya former. Vi går från debatt, till dialog, till scenisk gestaltning. Det är helt rätt riktning att gå, för komplexa frågor kräver nya former. 

Playbackteater är en form av improvisationsteater där publikens röster och berättelser ur verkligheten utgör föreställningens kärna. En spelledare fungerar som länk mellan publiken och ensemblen som står redo att genom improviserad teater spegla publikens berättelser, känslor och reflektioner.

Jan Platander, producent och grundare av Skandinavisk Playbackteater Studio utvecklar:

– Genom playbackteaterns form kommer vi ifrån den polariserande polemiken, människor blir istället hörda och bekräftade. En berättelse väcker en impuls till nästa berättelse, så växer föreställningen fram.

Att temat är armlängds avstånd är ingen tillfällighet, det har varit aktualiserat flera gånger under året som gått – och inte lär det bli mindre aktuellt under åren som kommer.

Paul Alarcon, generalsekreterare för Daniels Sachs Foundation, beskriver kulturens roll i samhället så här;

– Konsten och kulturen kan ses som kanariefågeln i gruvan. Det som händer med den kommer snart att påverka allt. Därför ser vi att armlängds avstånd är ett tema som är relevant för både kulturvärlden och hela samhällets ekosystem, för vår demokrati.

– Varje generation måste vinna demokratin i mötet med sin tids utmaningar. I dagens polariserade samhällsklimat känns det viktigare än någonsin att sträva efter att skapa förståelse för olika perspektiv utan att för den skull göra avkall på de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på.

Jan Platander tillägger:

– Som ensemble är det vår drivkraft att spegla människors berättelser på ett respektfullt sätt genom våra konstnärliga uttryck. Ett uttryck som i detta fall utforskar frågan om kulturens egen frihet, vilket ger ett spännande metaperspektiv.

– Kulturpolitik handlar om att skapa möjligheter och förutsättningar för kulturen, och samtidigt kan kulturen vara ett verktyg för att fördjupa samtalet. Vår intention är att alla ska lämna denna föreställning med upplevelser av perspektiv de tidigare inte såg, avslutar Sjöstedt.

Politiken, publiken och konsten – ett triangeldrama om Sveriges viktigaste distansrelation
Datum: Fredag 7/2Tid: 13.00-14.30

På scen: Teater X

Endast inbjudna, obligatorisk föranmälan.
Är du kulturaktör eller politiker och vill gå men har inte fått en inbjudan?
Hör av dig till program@folkochkultur.se