kursforløp for den som vil videreutdanne seg

OM Å LÆRE SEG PLAYBACKTEATER

Å lære seg playbackteater innebærer mer enn å bare lære seg en teaterform. Vi møtes som skapende mennesker gjennom våre historier, gjennom leken, spontaniteten og et ønske om «gå i tjeneste» for andres historier. Vi lytter til hverandres erfaringer og dramatiserer dem. Med tilstedeværelse og nysgjerrighet byr vi på oss selv, berører og lar oss berøre. Et kurs i playbackteater kan få deg til å åpne øynene for din egen kreativitet, samspillets magi og fortellingens kraft!

For deg som allerede har gått et grunnkurs, og kanskje til og med er aktiv i en gruppe, er det rike mulighet for å utvikle deg videre. Playbackteater tilbyr en rekke ulike verktøy og en rekke ulike bruksområder. De kunstneriske utviklingsmulighetene er nærmest uendelige. De pedagogiske og samfunnsmessige mulighetene for tillempning er heller ikke få. Også teoretisk finnes det mye å hente som kan bidra til dypere forståelse og nye perspektiv. Ønsker du å bli en lyttende og uttrykksfull playback aktør, en kreativ og samspillende musiker eller en trygg og inkluderende conductor? Kanskje er du pedagog og ønsker å bruke elementer fra playbackteater med barn, ungdommer eller eller i arbeidet med andre målgrupper?

I hvilken kontekst du enn ønsker å virke i, anbefaler vi at du får så mye kvalifisert trening som du kan fra kursledere med solid kompetanse. Blant annet er det noen etiske utfordringer knyttet til å arbeide med andre menneskers personlige materiale. Som playback artist trenger du en våken tilstedeværelse som du best tilegner deg gjennom en kombinasjon av kurs/utdanning og annen praktisk erfaring. Du kan utdanne deg i playbackteater ved Centre for Playback Theatre eller noen av de tilknyttede skolene. Utdanningen går over flere trinn, der trinn tre er «practitioner certificate» og trinn fire er «leadership training».

VÅRT KURSTILBUD

Skandinavisk Playbackteater Studio tilbyr foreløpig kurs på trinn 1 (core training, grunnkurs) og trinn 2 (essential topics, selected topics). Grunnkurset varer normalt fire dager og gir en god grunn å stå på. Det er normalt en forutsetning å ha gått et grunnkurs for å delta på våre kurs på trinn 2.  Til våre kurs på trinn 2 (essential and selected topics) inviterer vi ofte internasjonale gjestelærere. Med sine unike kunnskaper og erfaringer bidrar de til et variert kurstilbud og til at vi knytter kontakter på tvers av landegrensene.

Som Affiliated School er våre kurs kompatible med de andre playback skolene, slik at det er mulig å påbegynne utdanning hos oss og fortsette hos noen av våre samarbeidspartnere. Vi har planer om å kunne tilby kurs på trinn 3 (Practitioner Certificate) her i Skandinavia om ikke alt for lenge. Ta kontakt hvis du er interessert, så holder vi deg oppdatert om vårt tidsperspektiv!Foreløpig må du til andre skoler for å fullføre hele programmet, f.eks. England, Tyskland, Italia, Russland eller USA. Det finnes også playback skoler i Ungarn, Israel, Japan og Hong Kong.

Med jevne mellomrom arrangerer vi også introduksjonsworkshops, en fin sjanse til å se hva dette dreier seg om hvis du aldri har prøvd playbackteater før:

INTRODUKTIONSWORKSHOP

Vurderer du å melde deg på et grunnkurs, men er usikker på om det er noe for deg? Eller trenger du bare litt uforpliktende påfyll av kreativitet og menneskelige møter? En «prøve på» workshop er en flott mulighet til å bli kjent med playbackteater i både tanke og handling. Gjennom lek, samspill og enkle teater- og fortellerøvelser får du kjenne playbackteaterets muligheter på kroppen. Kanskje er du mett og fornøyd etter denne dagen, eller kanskje tennes en «ild» som vil brenne videre i lang tid fremover. I så fall bør du lese videre her!

GRUNNKURS (Core Training) – 4 dagar  

Å lære seg playbackteater krever tid og rom for aksjon, refleksjon og utforsking av playbackteaterets muligheter sammen med andre mennesker i en skapende og raus atmosfære. Våre grunnkurs tilbyr både en rik personlig opplevelse og en god grunn å stå på for deg som ønsker å fortsette med playbackteater etter kurset. Du får praktisk trening i de vanligste teknikkene; levende skulpturer, par, historier og chorus. Du får mulighet til å trene på de ulike rollene; aktør, conductor og musiker. Du blir kjent med rammene for playbackteaer, de såkalte «playback ritualene», og du får litt kunnskap om både historien og grunnleggende verdier som teaterformen bygger på. Grunnkurset kvalifiserer for ulike fordypningsurs i vår egen eller andre playbackskolers regi. 

FORDYPNINGSKURS: «Essential topics» og «Selected topics»

3-5 dagers fordypningskurs som du kan bruke som byggestener i din videre utdanning til Playback Theatre Practitioner og Playback Theatre Leader. Etter Core training trenger du 4 Essential topics (Acting/Stagecraft, Music, Conducting and The Inclusive Group) og minst ett Selected topic (en rekke ulike temaer). Du kan lese mer om «the path through the school» og hvilke kurs som tilbys på Centre for Playback Theatres hjemmeside: www.playbackcentre.org.