Grunnkurs

GRUNNKURS / CORE TRAINING
(Nivå 1 – 30 timer)

Et kurs i playbackteater er mer enn å bare lære seg en teaterteknikk. Vi møtes som skapende mennesker gjennom våre historier, i leken, spontaniteten og vår vilje til å lytte til hverandre. I playbackteater kommer du i kontakt med din egen kreativitet, samspillets magi og fortellingens kraft! Ikke minst er playbackteater et virkningsfullt verktøy for dialog og inkludering. «Building communities of understanding – one story at a time».

Å lære seg denne teaterformen krever tid og rom for aksjon, refleksjon og utforsking av playbackprosessen i en skapende og raus atmosfære. Samtidig som du berikes på et personlig plan, lærer du et konkret teaterverktøy og mange ulike øvelser som du kan bruke også i andre sammenhenger. Du får lære noen av de grunnleggende formene som brukes for å speile andre menneskers opplevelser; levende skulpturer, par, historier og chorus. Du blir kjent med rammene for playbackteater, de såkalte «ritualene», og du får prøve deg i de ulike rollene som aktør, conductor og musiker. Kurset gir også et lite innblikk i playbackteaterets bakgrunn og utvikling, så vel som de grunnleggende idéene som teaterformen bygger på.

Våre grunnkurs kvalifiserer for ulike fordypningsurs i vår egen eller andre playbackskolers regi. ( www.playbackcentre.org).

Grundkurs i Sverige: 8 -12 juli, Fridhem på Gotland

Grunnkurs i Norge: begynnelsen av august, Hurdal Gjestegård i Hurdal

Påmelding / info:
info@playbackteater.no
tel. 41 38 18 04 (Synne)
tel. 45 08 14 23 (Jan)

https://www.facebook.com/events/201655788452047/?ref=newsfeed