Playbackteater

teater-ekko-i-eidsvollPlaybackteater är ett spännande verktyg för utforskande av teman och berättelser i olika sammanhang. Det är också teater, en teater där man som improvisatör går “i tjänst” för de berättelser och de sammanhang man verkar i.

I playbackteater lyssnar man till och gestaltar berättelser från verkliga livet. En föreställning skapas genom ett unikt samspel mellan publik och ensemble, under ledning av en “conductor”. Aktörerna speglar publikens berättelser med inlevelse och enkla gestaltningar, rika på metaforer. Musiken tillför en estetisk dimension som bidrar till resonans och universell mening. På så sätt blir berättelsen en del av en gemensam upplevelse, vår gemensamma berättelse om den grupp, det samhälle och den värld vi lever i.

Teaterformen utvecklades av Jonathan Fox och The Original Playback Theatre Company under mitten av 70-talet. Fox hämtade inspiration från bl.a. storytelling-traditioner, Freires frigörande pedagogik, Morenos spontanitetsteater och 70-talets experimentella teater. Med teater som verktyg ville man bidra till ökad förståelse mellan människor ur alla samhällsklasser och kulturer. Denna “nygamla” teaterform har fått stor spridning med mer än 500 grupper i över 50 länder, amatörer och professionella som strävar efter att skapa respektfulla rum för berättelser ur verkliga livet. Mer information om playbackteater i världen hittar du på: www.playbackcentre.org.