Kurser i 2021 og framover

  • Göteborg under våren 2022
  • Eskilstuna våren 2022
  • Sommerkurs i Hurdal Augusti 2022